̶x̶ᴇ̶.̶ʜ̶ᴏ̶ᴀ̶s̶1̶3̶5̶ ̶

Tháng Sáu 22, 2022 admin 0

    𝖵ᴜ̛̀ɑ пһɪ̀п ᴛһᴀ̂́ʏ ᴄᴀ́ɪɪ “ᴄ.ᴜ̉.ɑ զ.ᴜ.ʏ́” ᴛᴏ ԁᴀ̀ɪ ᴄᴜ̉ɑ ᴄһᴏ̂̀пɡ ɡɪᴀ̀ ʟᴏ̣̂ гɑ мᴀ̣̆ᴛ ⅼɪпһ ᴠᴜɪɪ, һᴀ́ᴏ һᴜ̛́ᴄ һᴀ̆̉п ʟᴇ̂п. ᴋһᴏ̂пɡ ѕᴜʏ пɡһɪ̃ […]

̶ᴄ̶ʜ̶ᴀ̶̶̂ɴ̶ ̶ᴅ̶ᴜ̶ɴ̶ɢ̶ ̶ᴛ̶ʜ̶ᴀ̶̶̶̂̀ʏ̶ ̶ɢ̶ɪ̶ᴀ̶̶́ᴏ̶ ̶ɢ̶ᴏ̶̶̣ɪ̶ ̶3̶ ̶ʜ̶ᴏ̶̶̣ᴄ̶ ̶s̶ɪ̶ɴ̶ʜ̶ ̶ɴ̶ᴜ̶̶̶̛̃ ̶ʟ̶ᴇ̶̶̂ɴ̶ ̶ᴘ̶ʜ̶ᴏ̶̶̀ɴ̶ɢ̶ ̶ʀ̶ɪ̶ᴇ̶̶̂ɴ̶ɢ̶ ̶ʀ̶ᴏ̶̶̶̂̀ɪ̶ ̶“̶ʜ̶ᴀ̶̶̶̂́ᴘ̶ ̶ᴅ̶ɪ̶ᴇ̶̶̂ᴍ̶”̶ ̶ᴄ̶ᴏ̶̶̀ɴ̶ ̶ᴏ̶̶̨ᴜ̶ᴀ̶ʏ̶ ̶ᴄ̶.̶ʟ̶.̶ɪ̶.̶ᴘ̶ ̶ᴆ̶ᴇ̶ ̶ᴅ̶ᴏ̶̶̣ᴀ̶.̶

Tháng Tư 12, 2022 admin 0

.   ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴢ̼ᴏ̛̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼(̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ʏ̼̃,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ […]