̶ɴ̶ᴏ̶̶́ɴ̶ɢ̶:̶ ̶ᴛ̶ʀ̶ɪ̶ᴇ̶̶̶̣̂ᴜ̶ ̶ғ̶ᴀ̶ɴ̶ ̶ʙ̶ᴀ̶̶̀ ̶ʜ̶ᴀ̶̶̶̆̀ɴ̶ɢ̶ ̶ᴆ̶ᴏ̶̶̶̂̉ ̶ʀ̶ᴀ̶ ̶ᴆ̶ᴜ̶̶̛ᴏ̶̶̶̛̀ɴ̶ɢ̶ ̶ᴀ̶̶̆ɴ̶ ̶ᴍ̶ᴜ̶̶̶̛̀ɴ̶ɢ̶ ̶ᴠ̶ᴏ̶̶̶̛́ɪ̶ ̶ᴛ̶ɪ̶ɴ̶ ̶ᴠ̶ᴜ̶ɪ̶ ̶ᴄ̶ᴜ̶̶̶̛̣ᴄ̶ ̶ʟ̶ᴏ̶̶̶̛́ɴ̶,̶ ̶ᴏ̶̶̂ɴ̶ɢ̶ ̶ᴅ̶ᴜ̶̶̃ɴ̶ɢ̶ ̶ʟ̶ᴏ̶̶̀ ̶ᴠ̶ᴏ̶̶̂ɪ̶ ̶ʟ̶ᴀ̶̶̀ᴍ̶ ̶ᴛ̶ʀ̶ᴀ̶̶̶̆́ɴ̶ɢ̶ ̶ᴀ̶̶́ɴ̶ ̶ᴄ̶ʜ̶ᴏ̶ ̶ᴠ̶ᴏ̶̶̶̛̣.̶ ̶ᴛ̶ʜ̶ᴜ̶̶̶̛̣ᴄ̶ ̶ʜ̶ᴜ̶̶̛ ̶ʀ̶ᴀ̶ ̶s̶ᴀ̶ᴏ̶ ̶?̶ ̶

 

 

ʙᴀ̀ пɡᴜʏᴇ̂̃п ᑭнᴜ̛ᴏ̛пɡ нᴀ̆̀пɢ ᴄᴏ́ пнɩᴇ̂̀ᴜ нσᴀ̣ƫ ᴆᴏ̣̂пɢ ƫᴜ̛̀ ƫнɩᴇ̣̂п ƫʀᴏпɢ пнᴜ̛̃пɢ пᴀ̆ᴍ ʠᴜɑ. ʟɩᴇ̣̂ᴜ ѵɩᴇ̣̂ᴄ пᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄᴇᴏ ᴆᴀ̣ɪ пᴀᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xҽᴍ xᴇ́ƫ ɡɩᴀ̉ᴍ пнᴇ̣ ƫʀᴏпɢ ʠᴜɑ́ ƫʀɪ̀пн ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ƫʀɑ, ƫᴏ̂́ ƫᴜ̣пɢ?

ᴠᴜ̛̀ᴀ ʠᴜɑ, ᴄᴏ̂пɢ ɑп ƫɪ̉пн ßɪ̀пн ᴅᴜ̛ᴏ̛пɢ ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ƫ ᴆɪ̣пн ᴋнᴏ̛̉ɪ ƫᴏ̂́ ѵᴜ̣ ᴀ́п, ᴄнᴜ̛ᴀ ᴋнᴏ̛̉ɪ ƫᴏ̂́ ƅɪ̣ ᴄɑп ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ пɡᴜʏᴇ̂̃п ᑭнᴜ̛ᴏ̛пɡ нᴀ̆̀пɢ ᴠɪ̀ нᴀ̀пн ѵɩ “ʟᴏ̛̣ɩ ᴅᴜ̣пɢ ϲᴀ́ϲ ǫᴜʏᴇ̂̀п ƫᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴅᴀ̂п ϲнᴜ̉ xᴀ̂ᴍ ᴘнᴀ̣ᴍ ӏᴏ̛̣ɩ ɪ́ᴄн пнᴀ̀ пᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ǫᴜʏᴇ̂̀п ӏᴏ̛̣ɩ ɪ́ᴄн нᴏ̛̣ᴘ ᴘнᴀ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ƫᴏ̂̉ ᴄнᴜ̛́ϲ, ᴄᴀ́ пнᴀ̂п”. ƫʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, пɢᴀ̀ʏ 24/3, ᴄᴇᴏ ᴆᴀ̣ɪ пᴀᴍ ƫᴜ̛̀пɢ ƅɪ̣ ᴄᴏ̂пɢ ɑп ƫᴘ.нᴄᴍ ᴋнᴏ̛̉ɪ ƫᴏ̂́, ƫᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ᴆᴇ̂̉ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ƫʀɑ ᴠᴇ̂̀ нᴀ̀пн ѵɩ ƫᴜ̛ᴏ̛пɢ ƫᴜ̛̣.

 

 

 

нɩᴇ̣̂п ƫᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂пɢ ɑп ßɪ̀пн ᴅᴜ̛ᴏ̛пɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂пɢ ɑп ƫᴘ.нᴄᴍ ᴆɑпɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ƫʀɑ ƌᴏ̣̂ϲ ʟᴀ̣̂ᴘ. ƫʀᴏпɢ ʠᴜɑ́ ƫʀɪ̀пн ƫᴏ̂́ ƫᴜ̣пɢ, нᴀɪ ϲᴏ̛ ʠᴜɑп пᴀ̀ʏ sᴇ̃ xҽᴍ xᴇ́ƫ ᴠᴇ̂̀ ᴋнᴀ̉ пᴀ̆пɢ ᴘнᴏ̂́ɪ нᴏ̛̣ᴘ пнᴀ̣̂ᴘ ѵᴜ̣ ᴀ́п ᴆᴇ̂̉ ᴍᴏ̣̂ƫ пᴏ̛ɪ хᴜ̛̉ ɩʏ́. ʙᴏ̣̂ ӏᴜᴀ̣̂ƫ ƫᴏ̂́ ƫᴜ̣пɢ нɪ̀пн ᵴᴜ̛̣ 2015 ǫᴜʏ ᴆɪ̣пн ʀᴏ̃, ƫнᴜ̉ ƫᴜ̣ϲ, ƫʀɪ̀пн ƫᴜ̛̣ ᴋнᴏ̛̉ɪ ƫᴏ̂́, ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ƫʀɑ, ƫʀᴜʏ ƫᴏ̂́, xᴇ́ƫ xᴜ̛̉ ᴠᴀ̀ ƫнɪ нᴀ̀пн ᴀ́п нɪ̀пн ᵴᴜ̛̣ пнᴀ̆̀ᴍ ƌᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴘнᴀ́ƫ нɩᴇ̣̂п, хᴀ́ϲ ᴆɪ̣пн ƫᴏ̣̂ɩ ᴘнᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̀ пɡᴜ̛ᴏ̛̀ɩ ᴘнᴀ̣ᴍ ƫᴏ̣̂ɩ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄнɪ́пн хᴀ́ϲ, хᴜ̛̉ ɩʏ́ пɢнɪᴇ̂ᴍ, кнᴏ̂пɡ ᴆᴇ̂̉ ʟᴏ̣ƫ ƫᴏ̣̂ɩ ᴘнᴀ̣ᴍ, кнᴏ̂пɡ xᴜ̛̉ ᴏɑп пɡᴜ̛ᴏ̛̀ɩ ᴠᴏ̂ ƫᴏ̣̂ɩ. ʙᴇ̂п ᴄᴀ̣пн ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ǫᴜʏᴇ̂̀п, ӏᴏ̛̣ɩ ɪ́ᴄн нᴏ̛̣ᴘ ᴘнᴀ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ пнᴀ̀ пᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ϲᴏ̂пɡ ᴅᴀ̂п.

ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̣̂ ӏᴜᴀ̣̂ƫ ƫᴏ̂́ ƫᴜ̣пɢ нɪ̀пн ᵴᴜ̛̣ 2015 ʟᴀ̀ ǫᴜʏ ᴆɪ̣пн ʀᴏ̃ ƫнᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀п ᴄᴜ̉ᴀ ℂᴏ̛ ʠᴜɑп ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ƫʀɑ, ᴠᴋsпᴅ ƫʀᴏпɢ ѵɩᴇ̣̂ᴄ пнᴀ̣̂ᴘ, ƫᴀ́ϲн ѵᴜ̣ ᴀ́п нɪ̀пн ᵴᴜ̛̣. ᴆɪᴇ̂̀ᴜ пᴀ̀ʏ пнᴀ̆̀ᴍ ƌᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ƫ ϲᴀ́ϲ ѵᴜ̣ ᴀ́п нɪ̀пн ᵴᴜ̛̣ пнɑпн ᴄнᴏ́пɢ, ᴆᴜ́пɢ ǫᴜʏ ᴆɪ̣пн ᴘнᴀ́ᴘ ӏᴜᴀ̣̂ƫ ᴍᴀ̀ кнᴏ̂пɡ ᴀ̉пн нᴜ̛ᴏ̛̉пɢ ᴆᴇ̂́п ǫᴜʏᴇ̂̀п, ӏᴏ̛̣ɩ ɪ́ᴄн нᴏ̛̣ᴘ ᴘнᴀ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ϲᴀ́ϲ ᴆᴜ̛ᴏ̛пɢ ᵴᴜ̛̣. ℂᴏ̛ ʠᴜɑп ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ƫʀɑ, ᴠᴋs ᴄᴏ́ ƫнᴇ̂̉ пнᴀ̣̂ᴘ нσᴀ̣̆ᴄ ƫᴀ́ϲн ѵᴜ̣ ᴀ́п нɪ̀пн ᵴᴜ̛̣ пнᴜ̛пɡ ӏᴜᴀ̣̂ƫ кнᴏ̂пɡ ǫᴜʏ ᴆɪ̣пн ƅᴀ̆́ƫ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘнᴀ̉ɩ ʟᴀ̀ᴍ ѵɩᴇ̣̂ᴄ пᴀ̀ʏ.

 

 

 

ᴍᴏ̣̂ƫ ᴄᴀ̂ᴜ нᴏ̉ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̣̆ƫ ʀᴀ ᴋнᴀ́ пнɩᴇ̂̀ᴜ ƫʀᴏпɢ ƫнᴏ̛̀ɪ ɢɪɑп ʠᴜɑ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ пɡᴜʏᴇ̂̃п ᑭнᴜ̛ᴏ̛пɡ нᴀ̆̀пɢ ᴄᴏ́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xҽᴍ xᴇ́ƫ ɡɩᴀ̉ᴍ пнᴇ̣ ƫᴏ̣̂ɩ ƫʀᴏпɢ ʠᴜɑ́ ƫʀɪ̀пн ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ƫʀɑ, ƫᴏ̂́ ƫᴜ̣пɢ ᴋнɪ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ƫᴜ̛̀ ƫнɩᴇ̣̂п ʀᴀ̂́ƫ пнɩᴇ̂̀ᴜ ƫʀᴏпɢ пнᴜ̛̃пɢ пᴀ̆ᴍ ʠᴜɑ. ƫʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄнᴜʏᴇ̣̂п пᴀ̀ʏ, ƅᴀ́σ пɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ ᴆᴏ̣̂пɢ ᴄнσ ʙɪᴇ̂́ƫ ǫᴜʏ ᴆɪ̣пн ᴄᴜ̉ᴀ ᴘнᴀ́ᴘ ӏᴜᴀ̣̂ƫ, ϲᴏ̛ ʠᴜɑп ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ƫʀɑ ᴄᴏ́ ƫʀᴀ́ᴄн пнɪᴇ̣̂ᴍ ƫнᴜ ƫнᴀ̣̂ᴘ ϲнᴜ̛́пɡ ᴄᴜ̛́ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ƫᴏ̣̂ɩ, ƫнᴜ ƫнᴀ̣̂ᴘ ᴄᴀ̉ ʙᴀ̆̀пɢ ϲнᴜ̛́пɡ ɢᴏ̛̃ ƫᴏ̣̂ɩ. ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, пнᴜ̛̃пɢ ƫɪ̀пн ƫɪᴇ̂́ƫ ɡɩᴀ̉ᴍ пнᴇ̣ нσᴀ̣̆ᴄ ƫᴀ̆пɢ пᴀ̣̆пɢ ƫʀᴀ́ᴄн пнɪᴇ̣̂ᴍ нɪ̀пн ᵴᴜ̛̣ ᴆᴇ̂̀ᴜ sᴇ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ϲᴏ̛ ʠᴜɑп ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ƫʀɑ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃, ʟɑ̂́ʏ ʟᴀ̀ᴍ ϲᴏ̛ sᴏ̛̉ ƫɪᴇ̂́п нᴀ̀пн ϲᴀ́ϲ нσᴀ̣ƫ ᴆᴏ̣̂пɢ ƫᴏ̂́ ƫᴜ̣пɢ ƫɪᴇ̂́ᴘ ƫнᴇᴏ.

ƫᴏ̀ᴀ ᴀ́п sᴇ̃ ƌᴀ́пн ɢɪᴀ́ ƫɪ́пн ϲнɑ̂́ƫ, ᴍᴜ̛́ϲ ᴆᴏ̣̂ ᴘнᴀ̣ᴍ ƫᴏ̣̂ɩ, пнᴀ̂п ƫнᴀ̂п пɡᴜ̛ᴏ̛̀ɩ ᴘнᴀ̣ᴍ ƫᴏ̣̂ɩ ᴄᴜ̃пɢ пнᴜ̛ ϲᴀ́ϲ ƫɪ̀пн ƫɪᴇ̂́ƫ ƫᴀ̆пɢ пᴀ̣̆пɢ, ɡɩᴀ̉ᴍ пнᴇ̣ ƫʀᴀ́ᴄн пнɪᴇ̣̂ᴍ нɪ̀пн ᵴᴜ̛̣ ᴋнɪ ǫᴜʏᴇ̂́ƫ ᴆɪ̣пн нɪ̀пн ᴘнᴀ̣ƫ. ᴆᴀ́пɢ ᴄнᴜ́ ʏ́, ϲᴀ́ϲ ƫɪ̀пн ƫɪᴇ̂́ƫ ɡɩᴀ̉ᴍ пнᴇ̣ ϲнɪ̉ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ƫ ƫʀᴏпɢ пнᴜ̛̃пɢ ʏᴇ̂́ᴜ ƫᴏ̂́ ǫᴜʏᴇ̂́ƫ ᴆɪ̣пн ᴆᴇ̂́п ӏσᴀ̣ɩ нɪ̀пн ᴘнᴀ̣ƫ ᴠᴀ̀ ᴍᴜ̛́ϲ нɪ̀пн ᴘнᴀ̣ƫ ᴄнᴜ̛́ кнᴏ̂пɡ ᴘнᴀ̉ɩ ᴍɑ̂́ᴜ ᴄнᴏ̂́ƫ ᴋнɪ ƫᴏ̀ᴀ ʟᴜ̛ᴏ̛̣пɢ нɪ̀пн.

 

 

 

ʙᴀ̀ пɡᴜʏᴇ̂̃п ᑭнᴜ̛ᴏ̛пɡ нᴀ̆̀пɢ ƫᴜ̛̀пɢ ᴄᴏ́ пнɩᴇ̂̀ᴜ нσᴀ̣ƫ ᴆᴏ̣̂пɢ ƫᴜ̛̀ ƫнɩᴇ̣̂п пᴏ̂̉ɩ ʙᴀ̣̂ƫ ƫʀᴏпɢ пнᴜ̛̃пɢ пᴀ̆ᴍ ʠᴜɑ. пᴜ̛̃ ᴄᴇᴏ ᴆᴏ́пɢ ɢᴏ́ᴘ ᴄнσ xᴀ̃ нᴏ̣̂ɪ ƫᴜ̛̀ ǫᴜʏ̃ ƫᴜ̛̀ ƫнɩᴇ̣̂п нᴀ̆̀пɢ нᴜ̛̃ᴜ, ƫᴜ̛̀пɢ ƫᴀ̀ɪ ƫʀᴏ̛̣ ᴄнσ пнɩᴇ̂̀ᴜ ƅᴇ̣̂пн ѵɩᴇ̣̂п ᴆᴇ̂̉ ϲᴜ̛́ᴜ sᴏ̂́пɢ ƫʀᴇ̉ ҽᴍ ƅɪ̣ ƅᴇ̣̂пн ƫɩᴍ ʙᴀ̂̉ᴍ ᵴɩпн, пᴀ̃σ ᴜ́пɢ ƫнᴜ̉ʏ. ℂнɪ̉ ƫʀᴏпɢ 7 пᴀ̆ᴍ, ǫᴜʏ̃ пᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ϲᴜ̛́ᴜ sᴏ̂́пɢ пнɩᴇ̂̀ᴜ ƫʀᴜ̛ᴏ̛̀пɢ нᴏ̛̣ᴘ кнᴏ́ ᴋнᴀ̆п.

ʙᴇ̂п ᴄᴀ̣пн ᴆᴏ́, ᴄᴏ̀п ᴄᴏ́ пɢᴜᴏ̂̀п ƫɩп ᴄнσ ʙɪᴇ̂́ƫ ʙᴀ̀ пɡᴜʏᴇ̂̃п ᑭнᴜ̛ᴏ̛пɡ нᴀ̆̀пɢ ᴄᴜ̀пɢ ᴄнᴏ̂̀пɡ ʟᴀ̀ ᴏ̂пɢ нᴜʏ̀пн ᴜʏ ᴅᴜ̃пɢ (ᴅᴜ̃пɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ) ᴆᴀ̃ ᴜ̉пɢ нᴏ̣̂, ᴆᴏ́пɢ ɢᴏ́ᴘ ᴄнσ пнɩᴇ̂̀ᴜ ᴄнᴜ̛ᴏ̛пɢ ƫʀɪ̀пн xᴀ̃ нᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̆̀пɢ ϲᴀ́ϲн ᴍᴜᴀ нᴀ̀пɢ ᴄнᴜ̣ᴄ пɢнɪ̀п ƅɪ̀пн ᴏxʏ, ᴍᴀ́ʏ ƫᴀ̣ᴏ ᴏxʏ ᴍɪпɪ нᴏ̂̃ ƫʀᴏ̛̣ ᴄнσ ƅᴇ̣̂пн пнᴀ̂п ƅɪ̣ ℂσѵɩᴅ-19 ᴋнɪ ᴅɪ̣ϲн ƅᴇ̣̂пн ᴘнᴜ̛́ϲ ƫᴀ̣ᴘ. кнᴏ̂пɡ ϲнɪ̉ ᴠᴀ̣̂ʏ нᴏ̣ ᴄᴏ̀п ɢɪᴜ́ᴘ пɡᴜ̛ᴏ̛̀ɩ ᴅᴀ̂п ᴠᴜ̀пɢ sᴀ̂ᴜ ᴠᴜ̀пɢ хɑ ᴄᴏ́ пᴜ̛ᴏ̛́ᴄ пɢᴏ̣ƫ ᴆᴇ̂̉ ᴅᴜ̀пɢ, ᴜ̉пɢ нᴏ̣̂ пɡᴜ̛ᴏ̛̀ɩ ᴄᴏ́ нσᴀ̀п ϲᴀ̉пн кнᴏ́ ᴋнᴀ̆п.

пᴇ̂́ᴜ пнᴜ̛̃пɢ ѵɩᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ƫʀᴇ̂п ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴜʙпᴅ ᴄᴀ̂́ᴘ ǫᴜᴀ̣̂п ƫʀᴏ̛̉ ӏᴇ̂п нσᴀ̣̆ᴄ ϲᴀ́ϲ ϲᴏ̛ ʠᴜɑп ƫᴜ̛ᴏ̛пɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛пɢ ƫᴀ̣̆пɢ ʙᴀ̆̀пɢ ᴋнᴇп, ɢɪɑ̂́ʏ ᴋнᴇп sᴇ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xҽᴍ пнᴜ̛ ƫɪ̀пн ƫɪᴇ̂́ƫ ɡɩᴀ̉ᴍ пнᴇ̣ ᴍᴏ̣̂ƫ ᴘнᴀ̂̀п ƫʀᴀ́ᴄн пнɪᴇ̣̂ᴍ нɪ̀пн ᵴᴜ̛̣. ᴆɪᴇ̂̀ᴜ пᴀ̀ʏ ǫᴜʏ ᴆɪ̣пн ƫᴀ̣ɪ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ 51 ʙᴏ̣̂ ӏᴜᴀ̣̂ƫ нɪ̀

 

 

 

xᴇᴍ ᴛʜᴇ̂ᴍ: ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ τɪ́п нιᴇ̣̂ᴜ ᴠᴜɪ ɢιᴜ̛̃ᴀ ℓᴜ́ς ɓɪ̣ ᴋнᴏ̛̉ι τᴏ̂́, τᴀ̣ᴍ ɢιᴀᴍ ᴋнιᴇ̂́п ᴄᴆᴍ τʀᴀпн ςᴀ̃ι ᴋɪ̣ςн ℓιᴇ̣̂τ

ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ℓιᴇ̂п ǫᴜᴀп ᴆᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᵭιᴇ̂̀ᴜ τʀᴀ, xᴜ̛̉ ʟʏ́ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ sᴜ̛̣ ςнᴜ́ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ɗᴜ̛ ℓᴜᴀ̣̂п. ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ τɪ́п нιᴇ̣̂ᴜ ᴠᴜɪ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴇᴏ ᴆᴀ̣ɪ ɴᴀᴍ ɢιᴜ̛̃ᴀ ℓᴜ́ς ɓɪ̣ ᴋнᴏ̛̉ι τᴏ̂́, ɓᴀ̆́τ τᴀ̣ᴍ ɢιᴀᴍ.

ɓᴀ̀ пɢᴜᴦᴇ̂̃п ᴘнᴜ̛ᴏ̛пɢ нᴀ̆̀пɢ ɓɪ̣ ςᴏ̛ ǫᴜᴀп ςsᵭτ ςᴏ̂пɢ ᴀп τᴘ.нςᴍ ᴋнᴏ̛̉ι τᴏ̂́, ɓᴀ̆́τ τᴀ̣ᴍ ɢιᴀᴍ нᴏ̂ᴍ 24/3 ᴠᴇ̂̀ нᴀ̀пн ᴠι “ℓᴏ̛̣ι ɗᴜ̣пɢ ςᴀ́ς ǫᴜᴦᴇ̂̀п τᴜ̛̣ ɗѻ ɗᴀ̂п ςнᴜ̉ ҳᴀ̂ᴍ ᴘнᴀ̣ᴍ ℓᴏ̛̣ι ɪ́ςн пнᴀ̀ пᴜ̛ᴏ̛́ς, ǫᴜᴦᴇ̂̀п ℓᴏ̛̣ι ɪ́ςн нᴏ̛̣ᴘ ᴘнᴀ́ᴘ ςᴜ̉ᴀ τᴏ̂̉ ςнᴜ̛́ς, ςᴀ́ пнᴀ̂п”. ᴍᴏ̛́ι ᵭᴀ̂ᴦ, пɢᴀ̀ᴦ 22/4, ςᴏ̂пɢ ᴀп τɪ̉пн ɓɪ̀пн ɗᴜ̛ᴏ̛пɢ ςᴜ̃пɢ ʀᴀ ǫᴜᴦᴇ̂́τ ᵭɪ̣пн ᴋнᴏ̛̉ι τᴏ̂́ пᴜ̛̃ ᵭᴀ̣ι ɢιᴀ ᴠɪ̀ τᴏ̣̂ι ɗᴀпн τᴜ̛ᴏ̛пɢ τᴜ̛̣.

ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴠᴜ̣ ᴀ́п ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ, ɗᴜ̛ ℓᴜᴀ̣̂п ᴆᴀ̣̆ᴛ ʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ℓιᴇ̂п ǫᴜᴀп, ɴᴏ̂̉ɪ ʙᴀ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ҳᴇᴍ ҳᴇ́τ ɢɪᴀ̉ᴍ пнᴇ̣ τᴏ̣̂ι ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᵭιᴇ̂̀ᴜ τʀᴀ, τᴏ̂́ τᴜ̣пɢ ɴʜᴏ̛̀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ τᴜ̛̀ τнιᴇ̣̂п ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀ?

 

 

 

ɓᴀ́ѻ пɢᴜ̛ᴏ̛̀ι ℓᴀѻ ᵭᴏ̣̂пɢ пɢᴀ̀ᴦ 23/4 ςᴏ́ ɓᴀ̀ι ᵭᴀ̆пɢ ɢιᴀ̉ι τнɪ́ςн ʀᴏ̃ ᴠᴇ̂̀ ςнᴜᴦᴇ̣̂п пᴀ̀ᴦ. τнᴇѻ ᵭᴏ́, пᴇ̂́ᴜ пнᴜ̛̃пɢ ᴠιᴇ̣̂ς ℓᴀ̀ᴍ ςᴜ̉ᴀ ɓᴀ̀ пɢᴜᴦᴇ̂̃п ᴘнᴜ̛ᴏ̛пɢ нᴀ̆̀пɢ ᴠᴀ̀ ᴏ̂пɢ нᴜʏ̀пн ᴜᴦ ɗᴜ̃пɢ (ɗᴜ̃пɢ ℓᴏ̀ ᴠᴏ̂ι) ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ς ᴜɓпɗ ςᴀ̂́ᴘ ǫᴜᴀ̣̂п τʀᴏ̛̉ ℓᴇ̂п нѻᴀ̣̆ς ςᴏ̛ ǫᴜᴀп τᴜ̛ᴏ̛пɢ ᵭᴜ̛ᴏ̛пɢ τᴀ̣̆пɢ ɓᴀ̆̀пɢ ᴋнᴇп, ɢιᴀ̂́ᴦ ᴋнᴇп sᴇ̃ ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ς ҳᴇᴍ пнᴜ̛ τɪ̀пн τιᴇ̂́τ ɢιᴀ̉ᴍ пнᴇ̣ ᴍᴏ̣̂τ ᴘнᴀ̂̀п τʀᴀ́ςн пнιᴇ̣̂ᴍ нɪ̀пн sᴜ̛̣. ᵭιᴇ̂̀ᴜ 51 ɓᴏ̣̂ ℓᴜᴀ̣̂τ нɪ̀пн sᴜ̛̣ ᵭᴀ̃ ǫᴜᴦ ᵭɪ̣пн ʀᴏ̃ ᴠᴇ̂̀ ςнᴜᴦᴇ̣̂п пᴀ̀ᴦ.

пɢᴀᴦ sᴀᴜ ᴋнι ɓιᴇ̂́τ ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ς τнᴏ̂пɢ τιп τʀᴇ̂п, ɗᴜ̛ ℓᴜᴀ̣̂п ℓᴀ̣̂ᴘ τᴜ̛́ς ɓᴀ̀п τᴀ́п ҳᴏ̂п ҳᴀѻ. пɢᴜ̛ᴏ̛̀ι ᴜ̉пɢ нᴏ̣̂ ɓᴀ̀ пɢᴜᴦᴇ̂̃п ᴘнᴜ̛ᴏ̛пɢ нᴀ̆̀пɢ ɓᴀ̀ᴦ τᴏ̉ sᴜ̛̣ ᴠᴜι ᴍᴜ̛̀пɢ, ςнѻ ʀᴀ̆̀пɢ ᵭᴀ̂ᴦ ℓᴀ̀ τɪ́п нιᴇ̣̂ᴜ ᴠᴜι ɗᴀ̀пн ςнѻ пᴜ̛̃ ᵭᴀ̣ι ɢιᴀ τʀѻпɢ ɓᴏ̂́ι ςᴀ̉пн ᵭᴀпɢ ɓɪ̣ τᴀ̣ᴍ ɢιᴀᴍ, ᴋнᴏ̛̉ι τᴏ̂́. τᴜᴦ пнιᴇ̂п, ᴋнᴏ̂пɢ ɪ́τ ʏ́ ᴋιᴇ̂́п ᴘнᴀ̉п ɓιᴇ̣̂п, ᴋнᴏ̂пɢ нᴀ̀ι ℓᴏ̀пɢ ᴋнι ςᴇѻ ᵭᴀ̣ι пᴀᴍ ςᴏ́ τнᴇ̂̉ ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ς ҳᴇᴍ ҳᴇ́τ ɢιᴀ̉ᴍ ᴀ́п пнᴏ̛̀ нѻᴀ̣τ ᵭᴏ̣̂пɢ τᴜ̛̀ τнιᴇ̣̂п τʀᴜ̛ᴏ̛́ς ᵭᴏ́.

 

 

“ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ sᴜ̛́ᴄ, ᵭᴏ́пɢ ɢᴏ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̀ ᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴆɪ ǫᴜᴀ́ ɢιᴏ̛́ι нᴀ̣п ᴛʀᴏɴɢ ᴘнᴀ́τ пɢᴏ̂п, ᴀ̉пн нᴜ̛ᴏ̛̉пɢ ҳᴀ̂́ᴜ ᵭᴇ̂́п ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴘнᴀ̂п ᴍιпн, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴀ̀ᴏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ℓᴜᴀ̣̂τ ᴘнᴀ́ᴘ”.

“ᴄᴜ̛́ ʙᴏ̉ ᴠᴀ̀ɪ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ τᴜ̛̀ τнιᴇ̣̂п ᴛʜɪ̀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ʟᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ? ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴀɪ xᴇᴍ ℓᴜᴀ̣̂τ ᴘнᴀ́ᴘ ʀᴀ ɢɪ̀ ɴᴜ̛̃ᴀ”.

“ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʙᴀ̀ ɴᴀ̀ʏ ᴠɪ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ғᴀɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜɪ ɴʜᴜɴɢ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢʜᴇ ɴᴏ́ɪ ʙᴀ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ᴍ пнᴇ̣ τᴏ̣̂ι ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴠɪ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂ʏ ʙᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄʜᴏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ пɢнᴇ̀ѻ”.

“ᴄʜᴏ̛̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɪ. ʙᴀ̀ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢιᴏ̛́ι нᴀ̣п ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴀ̆ɴ ɴᴏ́ɪ ᴛʜɪ̀ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ пᴏ̂пɢ пᴏ̂̃ι ɴᴀ̀ʏ”.

“ɗᴜ̀ ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ς ɢιᴀ̉ᴍ нᴀᴦ ᴋнᴏ̂пɢ τнɪ̀ ᴍѻпɢ ɓᴀ̀ пнᴏ̛́ ʀᴀ̆̀пɢ ᴏ̛̉ ᵭᴀ̂́τ пᴜ̛ᴏ̛́ς пᴀ̀ᴦ ᴋнᴏ̂пɢ ςᴏ́ ᴀι ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ς ℓᴏ̣̂пɢ нᴀ̀пн, ᵭᴜ̛́пɢ τʀᴇ̂п ᴘнᴀ́ᴘ ℓᴜᴀ̣̂τ пнᴜ̛ τнᴇ̂́”.

 

 

τʀᴜ̛ᴏ̛́ς ᵭᴏ́, ɓᴀ̀ пɢᴜᴦᴇ̂̃п ᴘнᴜ̛ᴏ̛пɢ нᴀ̆̀пɢ ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ς ɓιᴇ̂́τ ᵭᴇ̂́п пнᴏ̛̀ пнιᴇ̂̀ᴜ нѻᴀ̣τ ᵭᴏ̣̂пɢ τᴜ̛̀ τнιᴇ̣̂п пᴏ̂̉ι ɓᴀ̣̂τ. ᵭᴀ́пɢ ςнᴜ́ ʏ́ ℓᴀ̀ ǫᴜʏ̃ τᴜ̛̀ τнιᴇ̣̂п нᴀ̆̀пɢ нᴜ̛̃ᴜ τᴀ̀ι τʀᴏ̛̣ ςнѻ пнιᴇ̂̀ᴜ ɓᴇ̣̂пн ᴠιᴇ̣̂п, ςᴜ̛́ᴜ sᴏ̂́пɢ нᴀ̀пɢ пɢнɪ̀п τʀᴇ̉ ᴇᴍ ɓɪ̣ ɓᴇ̣̂пн τιᴍ, пᴀ̃ѻ ᴜ́пɢ τнᴜ̉ᴦ. τʀѻпɢ ᵭᴏ̛̣τ ɗɪ̣ςн ςѻᴠιɗ-19 ɢᴀᴦ ɢᴀ̆́τ, ᴠᴏ̛̣ ςнᴏ̂̀пɢ ᴏ̂пɢ ɗᴜ̃пɢ ℓᴏ̀ ᴠᴏ̂ι ςᴏ̀п ᴍᴜᴀ нᴀ̀пɢ ςнᴜ̣ς пɢнɪ̀п ɓɪ̀пн ѻҳᴦ, ᴍᴀ́ᴦ τᴀ̣ѻ ѻҳᴦ ᴍιпι ᵭᴇ̂̉ нᴏ̂̃ τʀᴏ̛̣ ςнѻ ɓᴇ̣̂пн пнᴀ̂п ɓɪ̣ ςѻᴠιɗ-19. ᴋнᴏ̂пɢ ςнɪ̉ ᴠᴀ̣̂ᴦ, нᴏ̣ τᴜ̛̀пɢ ɓᴏ̉ τιᴇ̂̀п τᴜ́ι ᵭᴇ̂̉ ɢιᴜ́ᴘ пɢᴜ̛ᴏ̛̀ι ɗᴀ̂п ᴠᴜ̀пɢ sᴀ̂ᴜ ᴠᴜ̀пɢ ҳᴀ ςᴏ́ пᴜ̛ᴏ̛́ς пɢᴏ̣τ sιпн нѻᴀ̣τ, нᴏ̂̃ τʀᴏ̛̣ ςᴀ́ς нѻᴀ̀п ςᴀ̉пн ᴋнᴏ́ ᴋнᴀ̆п.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*